-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44702 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جواني هستم 21 ساله، بسيجي و بچه هيئتي هستم و در تمام مراسمات مذهبي، نماز جماعت و... شركت ميكنم. مشكل من اين است كه وقتي در جامعه و خيابان ميروم و وضع بد ظاهري خانمها را ميبينم نميتوانم جلوي چشمم را بگيرم و مرتكب گناه ميشوم. البته هميشه بعد از مدتي از كار خود پشيمان ميشوم و در اين مورد ضعف دارم و شرايط ازدواج تا سه، چهار سال آينده را ندارم. مرا راهنمايي كنيد.در پاسخ به سؤال شما توجهتان را به چند نكته جلب ميكنيم:

1 - گناه: به هر شكلي كه باشد، نوعي بيماري روحي - رواني است كه در گناهكار وجود دارد؛ از اين رو لازم است بعد از تشخيص - كه اولين گام در مبارزه با گناهان است - با داروي مناسب به رفع و علاجش اقدام نمود. از اين كه خودتان واقف و معترف به اين گناه - نگاه به نامحرم - هستيد مطمئن باشيد كه درمانش براي شما راحتتر و آسانتر خواهد بود.

2 - منشأ اصلي ادامه و تكرار گناه در انسان، ضعف اراده و نبود اعتماد به نفس است؛ اگر مصمّم هستيد كه در برابر خواهشهاي نفساني نظير نگاه به نامحرم و... تسليم نشويد لازم است ارادهتان را در دوري از گناهان تقويت كنيد و بدانيد كه اين كار كاملاً و قطعاً ممكن است. همين حالت ندامت و پشيماني كه بعد از گناه در شما بوجود ميآيد بيانگر آن است كه قادر به مبارزه و تسلّط بر نفستان ميباشيد.

امام علي (ع) در اين زمينه ميفرمايد:

»فَتَداوِ مِنْ داءِ الفَتْرَةِ في قَلْبِكَ بِعَزيمَةِ وَ مِن كَرْيِ الْغَفْلَةِ فِي ناظِرِكَ بِيَقْظَة« (نهج البلاغه فيض الاسلام، ص 699)

(پس اي انسان) بيماري سستي دل و ارادهات را با تصميم و اراده قوي مداوا كن و از خواب غفلتي كه در ديدهات آمده، بيدار شو.

شما ميتوانيد جهت تقويت ارادهتان براي ترك گناه ياد شده از اموري نظير روزه - كه نقش بسيار زيادي در كاهش تمايلات نفساني دارد - ورزش، حتيالمقدور حضور پيدا نكردن در جاهايي كه زنان نامحرم و بد حجاب هستند و نيز مطالعه كتابهايي كه در زمينه رمز موفقيّت انسانهاي بزرگ نوشته شده، بهره گيريد.

3 - از ديگر عواملي كه به دليل عقل و نقل سبب ارتكاب گناه شمرده شده است ناآگاهي انسان به زشتي و پليدي گناه و آثار آن است. بديهي است اگر انسان بداند كه گناه سبب ذلّت و حقارت او گرديده و شخصيّت او را تحقير ميكند و نيز از ماهيت و پليدي گناه آگاه باشد حتي تصور انجام

آن را نيز نخواهد داشت از اين رو به شما ميگوييم: لحظهاي انديشه كنيد آيا شما كه به نامحرم مينگريد آيا دوست داريد ديگران نيز به محارم شما نگاه كنند؟! مطمئناً از اين كار نفرت داريد پس شما نيز هنگام نگاه كردن مراقب چشمان خويش و نواميس ديگران باشيد.

نتيجه آن كه هر چند بهترين و مطمئنترين راه جهت كنترل غريزه جنسي ازدواج است اما چون طبق گفته

خودتان فعلاً شرايط ازدواج براي شما ميسور نيست، از اين رو لازم است با توكل به خدا و حاضر ديدن او نسبت به رفتار خويش، قدرت اراده و تسلط خويش بر هواهاي نفساني را تقويت نموده و در هنگام هجوم وسوسههاي شيطاني، نسبت به زشتي گناه و عوارض زيانبار آن تفكر و تأمل كنيد و در اين راه از خداوند استمداد جوييد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.